4 fázy online marketingovej stratégie vizualizujú nákupnú cestu zákazníka. Charakterizujú chvíľu, kedy sa publikum dozvie o vašej značke, až po chvíľu, kedy začne nakupovať. Využitie 4 nákupných fáz predstavuje jednoduchý návod pre naštartovanie efektívnej stratégie. Poznáte všetky fázy online marketingu?

4 nákupné fázy v skratke

  • Tvorba obsahu zameraného na vzdelávanie publika
  • Budovanie záujmu zákazníkov
  • Dôvody pre nákup
  • Udržiavanie publika

1. fáza SEE (povedomie)

Väčšina zákazníkov nepozná vašu značku. Nevedia kto ste a čo ponúkate. Vďaka prvej fáze len informujete zákazníkov a dostávate sa do ich povedomia. Môžete použiť príspevky na sociálnych sieťach, infografiku, videá či blogy. Ak vás zákazníci poznajú, ste pripravení na presun do ďalšej fázy.

2. fáza THINK (záujem)

V druhej fáze sa už nachádzate v podvedomí zákazníkov. Vašou úlohou je budovať záujem o váš produkt alebo službu. V tejto fáze je dôležité upútať pozornosť. Musíte tvoriť kvalitný obsah a vedieť udržať zákazníkov na vašej stránke. Môžete použiť obsah typu: články, porovnanie produktov, prípadné štúdiá, užitočné zdroje a súbory na prevzatie.

3. fáza DO (túžba)

Treťou fázou poskytnete zákazníkom dôvody, prečo si kúpiť váš produkt alebo službu. Dôležité je vytvoriť v zákazníkoch túžbu. Ponúknite vyriešenie problému a uspokojte potreby ľudí. Prineste dôveru v to, čo značka sľubuje. V tretej fáze zabodujete e-mailom alebo perfektným detailom produktu. 

4. fáza CARE (akcia)

Posledná a najdôležitejšia fáza. Celková stratégia je zameraná na udržiavanie a budovanie publika. Štvrtá fáza presahuje štádium nákupu. Ide o ponákupné chovanie. Odmeňte zákazníkov akciami, súťažiami alebo náhľadmi nových produktov. Budú si to vážiť a radi nakúpia znova. A o to vám predsa ide, nie? 🙂

Vytváranie tržieb je ťažké, ak ste nepochopili nákupný cyklus.