Redakčný plán je nevyhnutnou súčasťou dobrej marketingovej stratégie. Vďaka redakčnému plánu si môžete zaznačiť, čo máte kedy publikovať, ktorej persone je to určené a na akom kanáli bude obsah publikovaný. Vytvorenie redakčného plánu je jednoduché. Viete ako nato?

Ide len o pomôcku

Redakčný plán slúži ako prehľad aktivít. Vďaka plánu si viete dopredu určiť, čo budete robiť. Zároveň viete spätne vyhodnocovať vykonanú prácu. Redakčný plán je stále len pomôcka. Môžete ho kedykoľvek upraviť, doplniť či úplne zmeniť. Na akú dlhú dobu si pripravíte plán je len na vás. Odporúčame pripravovať plán pred každým novým mesiacom.

Súčasťou redakčného plánu môže byť:

 • kanál (facebook, blog, instagram, …)
 • názov (téma)
 • druh obsahu (článok, príspevok, anketa, …)
 • meno autora
 • dátum zverejnenia
 • kľúčové slová  (bonusové)
 • nákupná fáza (bonusové)
 • persona (bonusové)
 • rôzne iné poznámky

Pri vytváraní plánu:

 • zvážte vaše možnosti
 • vyberte si „zlatý stred“ (nepridávajte ani viac, ani menej)
 • vyplňte tabuľku na 1, maximálne 2 mesiace
 • zo všetkých nápadov vyberte tie najlepšie

Ako môže vyzerať jednoduchý redakčný plán na facebook?

Počet príspevkov závisí od facebookovej stránky. Ak máte nižší počet sledovateľov, tak stačí pridávať 2 – 3 príspevky do týždňa. Ak máte už rozbehnutú stránku a veľký počet fanúšikov, môžete pridávať príspevok aj každý deň. 

Plánovanie vám pomôže v organizácii a dodržovaní toho, čo chcete dosiahnuť. Tak smelo do toho.

Čítajte tiež: Poznáte 4 fázy online marketingovej stratégie?