Malá príručka: Ako na email marketing?

Malá príručka: Ako na email marketing?

Email marketing využíva elektronickú poštu ako prostriedok priamej komunikácie s publikom. Správny email marketing vytvára jednu z najvyšších návratov investícii. Viete, ako ho využiť naplno?  Pozrite sa, prečo je email marketing dôležitý zlepšuje vzťah značky so...